For Zimbabwe by Zimbabweans

Arikuyamwisa mwana ane 3 years kudzivirira kumuchekeresa – Tilda Show

  • Maphostori anemukurumbira batsirayi mai ava mwana arege kuchekereswa uyu

  • kikikik hanzi “kumba kwavo kune odropu yavo ndekupi’

  • Good mai

  • Blessed Ndiweni

    Ko kana mai ava vachiti avachagona kusevenza what is she really saying, vakaremara here?vanopera simba mumaoko here? ngavaende ku maintenance mai avo vasaita zvekupusa.