Ndoita MP ndopenga here? – Kapfupi

Ndoita MP ndopenga here? – Kapfupi