For Zimbabwe by Zimbabweans

The story of Robert Mugabe’s downfall featuring Mzembi and Father Mukonori – WATCH

The story of Robert Mugabe’s downfall featuring Mzembi and Father Mukonori – WATCH

  • Charles Guruman Benito Selemani, Shinah Tendai Salemani, Tarcisio Tonderai Jiti

  • Hondo yemaFactions inodhaka sedoro

  • Tinokudai gushungo tinofa tiri pamuri vanochinja chinja semarobhoti hamheno zvavo

  • kkkk zvakatovharana gushungo vaapamudya ndigere .ngwena ndooyavepanyanga.