For Zimbabwe by Zimbabweans

Joice Mujuru speech at Anti-Mugabe protest in #Zimbabwe – VIDEO

Joice Mujuru speech at Anti-Mugabe protest in #Zimbabwe – VIDEO

  • G40 vs Lacoste nothing else

  • What would you say before him??? Watson Pialy Messi Cristiano Lucio Bill Gaither Paulino Sangulo Skinner Joao Zeferino Cassivela Daniel Spencer

  • Fake

  • I will just observe

  • kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk ..

  • Dai ndiri Mugabe ndasiya zvematongerwe enyika ndatomboita busy kunamatira zvivi zvangu, nekuti kwakabviwa ndo kuresa, ndotenda mwari nenguva yakareba kudai, vezera vakaenda, kwave kungoroora vazukuru chete

  • Shiri yatora rekeni paipa apa No one ever assumed this will happen to his Excellency the Commander in Chief First Secretariat of ZANU PF, like I always say POWER OF A POLITICIAN IS IN PEOPLE