For Zimbabwe by Zimbabweans

WATCH: Magaya and his people singing paMamonya Ipapo in Church

WATCH: Magaya and his people singing paMamonya ipapo in Church

 • The bible tells us the signs that the world is at an end it say the will be fake phrophet and mese muri kuzvi wonao ka izvo so i think people should read the bible cause they seem to be like grass going werever the wind blows know your God pray for your self wat makes thier prayers more powerful who anointed them they are wolfs in sheep clothing open your eyes before u be come broke have u ever had that christ was selling anoitment jesu ayiporesa mahara wani mazimbabwean zvandaiti makadzidza wani (but hey what do i know) ?

  • Nothing bad about signing in church, the Bible tells us to sing and dance in church and it doesn’t specify type of dance and tunes. It goes on and tells us that King David danced until his own wife got upset, he danced until his panty was exposed, so does that mean he was fake or the end was near. Don’t lie to the world. Let those who believe in the Man Of God, Believe. Dont misinterpret the word of God.

  • Nyika haigume wangu bible rakanyorwa nechena iri usanyanya kuritevera unopedzisira wapusa

  • Kana uchiona prophet Magaya vasingakuitire siyana navo isu tinovimba navo toenderera mberi nekutenda nemufaro

  • Ini ndinoda kuziva kuti Magaya anonzi prophet akambo porofitei?

  • John Kingston wataura chokwadi bible rinobhaiza big time

  • Voetsek

  • Itayi dzenyu Church moita zvinotaura Bible

  • @farai u dnt have right yekutuka vanhu be warned..chakurwadzai chi Musatuke vana vaMwari people are just commenting .be warned

  • Idzi in’anga dzinoshopera dzakabata bhaibheri. Ndatenda

  • Idzi in’anga dzinoshopera dzakabata bhaibheri. Ndatenda

 • Is this worshipping or its now a dancehall show?

  • Dancehall rehearsals

  • But there is no chapter in the Book which forbids singing pamamonya ipapo in church.

  • It’s not worshiping but it’s Praising

  • It’s not worshiping but it’s Praising

  • its weird singing tovadyira bhonzo mu church. Are there not other worshipping songs to sing besides pamamonya ipapo?

  • Nadia Ndudzo hapana zvawataura. Zvakafanana nekuti mu bhaibheri hapana pakambonzi musa svute mbanje so i must smoke weed. Like seriously??

  • Prophet of doom havasi here vairehwa neshoko

 • Kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk i think if i can suply Annointed Kachasu and Musombodhiya on such services i will make a lot of money

 • Pakanzi imbirai muchitambira mwari mu Bible makaudzwa type ye dance kana maridzirwo e guitar 🎸 here. Museve wakarambwa here mu bible. Endai kudenga imi makaigona yese mitemo yamwari mukatumwa kuzomakira vamwe zvavanoita

 • Saka zvine basa rei newe izvozvo

 • Souljah love was healed in Church imomo macho mukuridzwa zimdancehall

  • Soul Jah Love was finally treated in the UK.The aftermath of Magaya’s uselessness.So please stop deceiving the people with your lies.We all know that those who have fallen prey to this bondage of deceipt would always try to add more victims to their woes.

  • Jah love angaasingagwari paye

  • Can we have the evidence of what you are saying at least it will show that you are sane

  • Musatambe naMwari muchidaro. How can u play zimdancehall muchurch.? Jesus destroyed th works of th evil when people wer busy using th house of th Lord for earthly things and then u come play zimdancehall muchurch and u cal it a good thing.! Kutopinda mumweya ne zimdancehall! Imi ka.

  • Saru,uridinjii chairo

  • Imba zvavanomhanyira munyika kuti vade church. Church inoda kukoshesa zvenhema power hamuna. Sei muchizouya kwaMagaya kana maita problem

  • Get me right here doing miracles doesnt mean you are being used by God even the demons they can do miracles Isaiah says if you want to test the spirit to the law and to the testimonies

  • Amen

 • And then

 • kkkkkkkkk haaa vanhu vakuda mari havachada mwari

 • The signs of the end started back in Napoleon Times when people were killed for no reasons and there came a man who went by the name of Hitler ,killing millions of people to create space for his people whom he called the best race on earth…..i can tell u what????.This was the beggining of the end of the world….but now its at the edge….(money is the evilest thing on earth ,which these modern prophets are after)……the end is at hand…its written that many will follow them.You can see it yourselves guys……(kuchava nema echurch akawandisa)……hezvo mukuzvionera…they have eyes but they dnt see.

  • Hapana kana ma signs ekuguma kwenyika apa, musanyeperane. It’s still early to talk about the end of the world. Singing and dancing in Church is allowed. Pamamonya ipapo ndipo pana Jesu, even Jesu vakafamba nemamonya avo 12, nyangwe pavakaroverwa pamuchinjikwa pa calvary pakanga paine mamonya maviri, ivo pakati. Saka hapana chingashamise panhau yemamonya haina kutanga nhasi.

  • Ita yako Church

 • Mipanda yezvigure iyo, hakuna church yakadai

 • But there is no chapter in the Book which forbids singing pamamonya ipapo in church.

 • Iam begining to like yadah.

 • Ivo vanotevera Magaya ndinoshaya kuti makakwana here?

  • They are dogs chete thats all.havasi vanhu

  • kuona humbwa hwevari kutonamata….ko humbwa hwevaita kuti mumame nenzara…muchasura chando nenhau yekufunga zvisina basa zvine basa zviripo

 • KKK ndinomudonhedza mangwana chaiye

 • What’s wrong abt that?

 • AKAIMBA PAMAMONYA IPAPO WACHO AKARARAMIRA KWAMagaya gumbo roda kugurwa.zvakare pamamonya pangapachirehwa hamuna kupaona here mumalegends imomo.marwadzo enyu achanetsa kupora.

 • kkk yamagaya haisi church bt kuzvigure

 • I’m no fan of Magaya but I don’t see any problem abt dat

  • One munhu ari clear
   Thank you 👏🏽

  • just like me, no problem with that,, i was waiting for that stance he sings like- mwana wastembeni, dai adero yes was gonna rule him out, but saying pamamonya ipapo ingawo iwe unozvitaura wani, so chityisa chii.I dont go to PHD tho

 • Disgusting

 • Disgusting

 • What do you expect from a Sodom and Gomorrah church led by a rapist?

  • Kkkk

  • even u Antony you are not faithful so keep quiet…..Magaya is not God he is a human being with flesh and blood

 • What do you expect from a Sodom and Gomorrah church led by a rapist?

 • Waaaaal

 • Waaaaal

 • Zvashamisa nhasi pakafamba mapreachers clips kuti pamamonya ipapo makati zii. Indava muchirwadziwa vanhu. Hamusati mati mateacher matsvene edenga anoriziva to judge munhu Asi maclips evamwe takarisima nawo. Muchapora henyu hamusati mati

 • Zvashamisa nhasi pakafamba mapreachers clips kuti pamamonya ipapo makati zii. Indava muchirwadziwa vanhu. Hamusati mati mateacher matsvene edenga anoriziva to judge munhu Asi maclips evamwe takarisima nawo. Muchapora henyu hamusati mati

 • Screw Magaya!!

 • After all I don’t see anything wrong about Soul Jah Love’s song. Actually it’s an inspirational song, and does not contain any negative message in it. Moreover, I don’t see anything wrong with the musician as well. It’s only that some people just find themselves without any good words to say about someone.. I don’t see anything wrong about people singing and rejoicing in their church as long as they are doing it to glorify God. Besides, it’s their church, and were on their own Tv Channel, so why be bothered? If you feel that they are wrong then don’t just concentrate on degrading, just preach to people what is right and God will bless you for that.

  • Tsvaga Jehovha achawanikwa hama yangu,kufa kuriko.haudiwo kufa urikurutivi rwaJesu here.wadii wamboverengawo Matthew 24

  • Kutengesa mu temberi yamwari kwakanga kusina chakaipa since aoana aitsotsa vamwe or kutengesa zvakashata asi mwari akasvora zvese izvozvo.

   Madii maridza pamamonya muri kunze kwetemberi yamwari

  • HAKUNA CHURCH INOIMBWA MAI MWANA MUNENGE DELILAH AND PAMAMONYA IPAPO.YHE LORD JESUS CHRIST SAID HIS FATHER’S IS HOLY.HAMUSI MEMAHUMBWE.HAMUITIRWE MASHOWS.VAFARISE VAKAITWA SEI NAJESU

 • Kkkkkkk, pamamonya kana waropafadzwazve.

 • handione chakaipa ini. munhu angatadza kumbofara hr? munenge mapedza kurumbidza mwari mombosvikakawo pakufara motanga kuita zvimwe hr? kna mwari hakuna mutemo bobbo yakadaro.munrikuda kut cherch ireme hr ? majaira zvemacherch ekwana mutimbanepasi knonzi kna muchienda kunhu kunofambwa nemota imi ndoenda nnetsokanenyaya yemutemo. munofanira kunouta zvese kuchrch asi zvisinganyadzise mwari, chindiudzaiwo imimi kut manga muchida kut ayimbe kut chii? tuzu tuzu

 • You are the light to the world and not vice-versa. This man is trying hard to bring the influences of this world into the church. Real and serious Christians don’t listen to him.

  • And what is your yard stick for real Christians? How real is real?

  • The yardstick is the Bible. Blessed are those who hear the Word and do it. There is no way a Christian should be excited by the things of this World in an environment called the Church.

 • Saka?

 • Ummmm Yadah has become one of recent successful business to the extent tht they are now even luring isu zvidhakwa to their shrine with nekuda kwezvemunyika

 • My father told me never to join religions born after me. Zvema new prophets I will leave to ma youthies born after 2010. Ini am outa this bull*****. Better kunoridza ngoma ku Roma

  • coz makamamirwa pfungwa munofunga kuti kuridza ngoma nekuvhura hymbook ndokuenda kudenga….asi murikunamata zvifananidzo wani ku Roma ikoko

  • C Muti zvifananidzo zvema Roma zvakasiyanei ne wrist band sticker etc if look closely into that u wil no there z no dff pazviri……Proudly Catholic

  • kkkkkkk iwe Eunny saka ndandi yamunosunga muruiko iya ndiyo inoendesa kudenga here ,kana usina nyaya usatevera ku reply macoments evamwe.

  • Inyaya yekuromba

  • Kuridza ngoma nekuverenga hym book ,mekutamba pamamonya ipapo kuchech hazviendese kudenga zvese,lets leave madoctrines emachurch aside ,chinoendesa kudenga mabasa emunhu,,proudly Methodist

  • Roma iri serious manje kunamata zvifananidzo full time saka unofunga kuti unoenda kudenga nekuridza ngoma? ??

  • Stop catching feelings veduweee. Shuwa ndingati papa kuna Magaya munhu wezera rangu? Itai mega. Isu toita zvatinoziva. Mvura nemafuta ekutengeserwa itai ikoko

 • Mwari uyayi muone vanhu venyu

 • Tichingoimba tichingoimba tichingopora tichingo shifta malevels muchingovukura ,Zhou kuvukugwa nembwa zvingaimisa izvozvo,Jesus himself had people who dd not know who he was amongst his disciples .Becareful not to take the position of the Lord himself ,The creator and Judge himself…

  • There are people who knew who Jesus was too. Some also know who this church is.

  • Wobva watoshaya kuti nekudzidza kwakaita ma Zimba, ngei wakabvuma brainwashing yakadaro……. Handisini ndakazvitaura kkkkk, endai munovabvunza ikoko mukaure!

 • Whats wrong with that nhai Nehanda koiwe zvaunozvipa zita rokuti Nehanda tinei nazvo ,zvauri Biriten ikoko uchingovukura zvokuhwa usingauyi paground kuzoita jonalism chaiyo ndiyani wakakuvhunza,

 • Ko zvakaipei vasiyei vaimbe marwadziwa nei.iko kuona mateya evamwe enyu mavende muchiapfimbika

 • No comment. Ndokupindana kwemazuva

 • it’s not all about worship kune inonzi praise .theys nothing wrong in declaring kuti pamamonya ipapo tinokwana kwana .theys power in confessing with yo own mouth .dont b suprised to us yadarians tinokwana pamusinga expect thats the power of annointing

 • Dai zvese zvama comment nezvawataura hidey zvaigadzirisa Economy taienda kure seZim asi basa ndiro kuwawata zvinhu zvisingatipe mabasa kana dzidzo yevana….as Zimbabweans we are fools and we will remain fools…basa kutarisa vane mari dzavo imi mukusura chando nemhepo moko mentor zvisina maturo…instead yekuti muronge zvinopa nyika pundutso

 • What do you expect from a Sodom and Gomorrah church led by a rapist?

 • Gerald Taziwa

 • yah today ‘s temples Jesus is coming with a symbok and destroy all that….what has become of us Christians….God have mercy!Hazvina kuipa mukereke here wo???

 • Regai zvikurirane tosangana pakukohwa ,yu can justify all yu want but the truth will remain the same there shld be a difference btwn ghe church and the world if yu see nothing wrong then muridzi wenyaya achationesa pamberi apo kuti masawi ndeapi mbeu chaiyo ndeipi,the time is coming,it might not ,ake sense now but very soon it will,if thus the kind of an example Jesus set when he was here then follow the suit

 • Kkk. Praise and worship

 • Haa mahumbwe aya

 • The world cannot influence the church, that’s very wrong Givemore Mangwende, the church must change the world, that’s a worldly song and there is nothing in it that glorifies God. The site get never sang if for God. The word says do not be conformed to this world….. According to book of Romans, when a church is taking the things if the world into the church then there is a big problem rather than church must move into the world and change it. We must be the salt of the earth, the light of the earth. We must lead the world by example not to be led by Soul Jah, a worldly musician. If a church does not know this then it’s lost. It doesn’t matter it’s your own church or your own TV Channel. This corrupts the whole church, we are members of the same body of christ being led by Jesus. You may argue Give but the fits will not change….. In summary the Church must lead the world in every area of life for it is light not to be led by world which is in darkness. When the church fails to appreciate this then it’s also lost

  • That’s true haungadzore nyika uri mairi ka

  • Get away you hater.form your CHURCH

  • Wrong in what sense.

  • True Mr Nyika God should help us we are tired of people who dnt read.Mwari akaregerera in times of ignorance….

  • Get me right here doing miracles doesnt mean you are being used by God even the demons they can do miracles Isaiah says if you want to test the spirit to the law and to the testimonies

  • RAISON don’t be emotional my brother state and back your argument with scripture not mere talk. Jesus chased those who were selling items of various type in the church. That was the source of life for those people, some could argue there were poor and there were no jobs but to God it was not proper to do worldly things in the house of God. The church must be focused on salvation to souls for people not fleshly desires and material things. What does pamamonya ipapo do to ones soul rather than satisfying ones fleshly needs. We cannot take what frequent bars and nightclub to the church to sing for God. The word says we cannot mix and use food sacrificed for idols for God. We cannot drink from the cup of Satan and of God same time. They have eyes but don’t see, they have ears but can’t hear

 • Ma prophet enyu aya .haasi ma prophet of doom here aya .

 • To just comment here saying Whats wrong about it without reference to any Bible scripture is a waste of time give us a verse that supports that full stop. I gave scripture that’s is against it.

 • Iwe waivepi video yacho wakaiwanepi usaprerwe nenyaya

 • INI ziii

 • Tichaonana ku Endby

 • Eheka pamamonya ipapo saka manga muchida kuti aimbei ?

 • Kkkkk Fatima Rutendo Mangwende Sife Mangwende Sundayi

 • kkk

 • Be reverent in the house of the Lord

 • Today we have religious concubinage so it’s difficult to be reverent

 • It is said that God qualifies the unqualified.Saka meaning is u can only rub shoulders with greater people nenyasha dzamwari.That was the reason for singing pamamonya ipapo.After all the song is inspirational

 • Ko pane asingade kumira pamamonya.. Pamamonya ipapooo

 • Blessed Ndiweni

  oh God!

 • Wanzi huya ku church kwacho here. Gara kwenyu wakanyarara siyana ne dzimwe church nezvavanoita

 • Magaya is very lucky ne situation ye economy otherwise hapana hapana

 • Chechi inonakidza iyi

 • So what???

 • Ndaivapo music wacho zvaitonakidza.

 • Eeee pane chakaipa here?

 • Kkkk is a joker this man

 • Thats my fathet wow we enjoyed the way he was playing in the middle of the park Warriors legends PWM to the fullest

 • Ukasaziva Mwari waunonamata unoitiswa yese yese sure

 • ummmmm this is insane this man has gone too far now

 • Ko kutyei pamamonya ipapo tiri tii

 • SO WHAT.GO TO HELL.

 • Zvakaoma

 • What is wrong about that?

 • His people are fools like him how can you sang that shitt song in chrch now people in Zimbabwe should repent and stop doing evil things Mwari varikudzoka vaine hasha

 • Pamamonya ipapo kah handioni chaakatadza ini magaya unyatsoteresa akaimba unotoona kuti inechirevo plus mubible hamhuna kumbonzi nziya dzosarudzwa or matambiro fire fire cherouchiziva paumire plus zvinoitawo kutinyange chidhakwa chide kereke even isuvechidiki tonotoenda nekudakwaizvo so atoribhoo magaya vachire bonzo iwe

 • Yes it was sung in church and we will do it again.

 • Mamhonya api manje dnt think satan is fool to e extend yekuti munomunhonhedza,nemasong ake …u need to put on the whole armer of God for we wrestle with the principalities of earth kwete izvo we need the word of God to help us taneta nevanhu who are ignorance mushoko RaMwari. Mwari Rudo hake anoregerera munguva yekusaziva .

 • The problem munoda kushora as if murkuita zvisvinhu at least they are jus celebrating imi zvamuri kuita muchivande zvamatadza kuburitsa patv hapana anoziva nxaaa

 • Idzi #inyanga dzinoshopera dzakabata bhaibheri.

 • (Ezekiel 28:17) tells us that satan’s wisdom became corrupted. God could not take back what He had given, so satan is still wise. But his wisdom is corrupt.
  Before the fall, lucifer’s responsibility in heave was to be the music and worship Leader. He was designed with the potential not only to lead in music and worship, but also to produce it. Lucifer’s body was made with pipes in it so that every time he lifted a wing, a sound came out-music. He never taught an orchestra because the orchestra arrived when he did. As soon as he started fanning his wings, then the angels started singing. This guy was a beautiful angel. He had the potential to lead all heaven, that other world out there, into worship and music. But that wisdom became corrupted. It was not taken from him, it just got corrupted. God is the Creator, but satan is the perverter. God creates everything, satan creates nothing. But everything God creates, satan perverts.

  That is why music is such an important part of our world today, because the guy who is running the spirit of this world is a cheap musician, the devil.

 • So what????????????

 • So wat?? atisi kumira kutamba

 • kkkkkkk u can see man of God he z a Monya by himself 💪

 • Few days ago i heard a church close to my work place singing chiname ndisunungure ndoda kunamata Mwari and i was like ….. ok

 • Ndozvatinoita kwadaddy vedu

 • Sooo what kana nyaya swotwai murutse tiripi ipapoo pama monya peyo

 • Kana mashaya nyaya rutsai mushotweeee

 • Manje hamheno

 • Tiripo pamamonya ipapo

 • Eeeeh kuchurch kwedu .toita zvatinoda

 • Kkkkkkkkk

 • SO WHAT?…Pamberi neYadah

 • Pamamonya ipapo nadad vedu prophet Magaya pfeeeeeeeeeeee mungatidiii apana ende apana

 • Saka??Viva Prophet W Magaya