Vamwe varume vanogumbukira kudiwa – Makandiwa (VIDEO)

  • Zvinogumbura kudiwa nemunhu wausisada.Love is blind and marriage is an eye opener.Once u get married the love starts evaporating

  • Tell them man of God kutsamwira kudiwa sure varume ava matofo suwa

    • Matofo ekupedzisira, anotofunga kuti kutongwa kkkkkk