For Zimbabwe by Zimbabweans

Murume anoda kuti ndirase mwana nekuti akaremara – Tilda Moyo Show

Murume anoda kuti ndirase mwana nekuti akaremara – Tilda Moyo Show

 • asi zvinoitawo here izvozvo ?

 • Mubharanzi murume iyeye

 • Murume iyeye haazive kuti hakuna munhu akadzidza sevakuru vekare vaitaura zvine ungwaru kuti seka urema wafa. Iye afa here there is a great possibility yekuti aremarewo asati afa,kuwa nemuviri wakazara inyasha dzaMwari uye nyasha idzodzo can only be maintained by unconditional love. If his love is only for those who are abled,then it is conditional and it is not love but fake.

 • My sister iwewe murume wako ndiye akatoremara zvino deserver kuraswa. Iwe chengeta mwana urase murume uyo bcoz haakude. Ukazoremara wava iwewe obiviously anokusiya. Itirwa zvakanaka na Jehova nokuchengeta mwana.

 • Varume vanoita izvii vanoda dzidziso hakuna munhu akaremara kana mwana haaraswi nekuti iye anogona kuremara gore risina kupera

 • Ah ichi chikwambo chemurume mudzimu chaiwo he is dead RIP

 • Can i have his number pliz.i have a bone to chew with him

 • Thats bullshit Mwana anobva kuna Mwari wht makes him think kuti kuzvarisa imaths dzake

 • Sorry I fgt kuti kumurume wacho “MUSATANYOKO”

 • He is crazy as hell

 • a heartless father,,,siyana naye ibenzi remurume .

 • Ko iye mai vake vakadii kumurasa coz anopenga

 • Sascum remunhu

 • Tiza nemwana wako hama nekuti haasisina trust anogona kumuuraya chengeta zvawapihwa nashe ndinogamuchira handirambe ndinotora

 • murume here kana chikomba? ndibaba vapi ivavo? vatiitire muse!!!.

 • PAKAIPA

 • Aaa baba vakakwana here kuda kurasa mwana chimbomuendesa kuchipatara chemapenzi awonekwe kuti haapengi here ko mukanurasa moramba mechizvara zvirema mongoranva mechirasa

 • Ndipe ndikuchengetere