For Zimbabwe by Zimbabweans

Jonathan Moyo responds to Mnangagwa alleged poisoning via Twitter – VIDEO

 • Taneta nazvoo izvoo tsvakai dzimwe nyaya

 • his twitter attitude stinks

 • Jonathan Moyo anoziva zvakaitika zvose hurongwa

 • Heartless Anti-Christ

 • Professor of empty talk and twitting

 • ambotiiko pana twiter pacho

 • Evil

 • Who doesn’t know this culprit who has gone out and in again in ZANU Pf

 • MNANGAGWA APOTSA AFA MUSHURE MOKUDYISWA POISON

  Sunday, 13 August 2017

  Nezuro zvinhu zvangazvisisina kumira mushe pahupenyu hwa Vice President Emmerson Mnangagwa, mashoko arikuti nezuro pavaive kumusangano ku Gwanda, mushure mokunge vachangopedza kudya kwakauya pa big table iyo yavakanga vakagara kusanganisira va Mugabe nevamwe vakuru vakuru muhurumende.

  Va Mnangagwa vakabva vatanga kuchema zvakaomarara nomudumbu pakarepo ndokubva varutsa ropa.

  Zvirikufungidzirwa kuti chikafu chakanga chiine poison I ice-cream iyo yakabva ku Gushungo Daily nava Mugabe pamwechete naamai Grace Mugabe. Mnangagwa akangoti achipedza kudya ice-cream iyi akabva atanga kuridza mhere nomudumbu ukuo achirutsa ropa, ndokubva arasika njere pakarepo.

  Zvichakadaro Mnangagwa akabva amhanyisirwa kuchipatara chikuru cheku Gwanda uko kwavakasvika vakati murwere ari serious haangarapiwi pano, pakarepo Army general Constantine Chiwenga vakabva vamhanya zvakaomarara varimudenga ne herikoputa (helicopter) ndokubva vasviko mutakura nendege naye kuchipatara cheku Gweru Claybank Hospital uko kwaarikurapwa izvezvi, hatisati taziva kuti zvichiri zvakamumirira sei zvohupenyu sezvo akasvika-ko arasa njere.

  Chiitiko ichi chakaitika nezuro Saturday kuGwanda Somhlolo Stadium apo President R.G Mugabe varipakati pokupa speech kuma youth aive akati vhavharara kugara pasi.

  Zvingangodaro pavaitambidzana chikafu pakaita mumwe akanga akamutageta ndokubva atsvotika mushonga, Mnangagwa kave kechi 4 achipunyuka rufu rusinatsarukano kubvira paakakutwa ne bhomba rinuotosvora masizo nanhasi arikurarama hupenyu hurikumutyisa kuti anytime anogona kungogonya nenzira dzisina tsarukano.

  https://m.facebook.com/photo.php?fbid=323386558126271&id=100013647890206&set=gm.668845949906137&source=48&refid=18&ref=opera_speed_dial&_ft_=qid.6453606225272937648%3Amf_story_key.668845949906137%3Atop_level_post_id.668845949906137%3Atl_objid.668845949906137&__tn__=EH-R

 • He is the only politician who respond on Twitter….big up to him

 • Take take ma1 ayo

 • Idiot evil muroyi

 • Tichavabvunza zvedu ana MOYO ZANU yabva panyanga kuti maitii l m sure vacha mhanya