For Zimbabwe by Zimbabweans

WATCH: Ndine mwana wababa ndivo vakandisunungurisa – Tilda Moyo show

 • Maiweer

 • Zvakaoma life isn’t fair

 • Haaaa zvakaoma shuwa Mwari pindirai

 • Aaaa kunzima amashona bakithi liyayangisa shuwa ukwenza into elihlazo kangaka.Lokho sikubona enyamazaneni okungebuhlobo khona okwaziwa umfazi le ndoda kuphela.

  • its shocking how we tend to tribalize every story…as if we have never heard of such weird stories in matebeleland

  • Iqiniso vele kubuhlungu insimbi lodaka akufi kwahlangana noma nini.

 • Vabereki ava vane moyo unenge dombo kuoma chokwadi ko sei kudaro kumwana wako wawakabereka

 • Dai mapindira baba

 • Umm ndatya nazvo

 • Hakuna vabereki vakadai,ava ndaibaya ndega nebanga

 • vanoporofita paindirai mubatsirwe mai avo ana madzibaba Steven Masango ndimi makabatsira vakawanda munyika batsirai mweya uyo asi mambo wenzvimbo yavano gara ngaaone zvekuita navo vadzingwe munzvimbo iyoyo

 • ,Satan at work God have mercy

 • Hanzi nyika nyika ngainake nehuipi hwakadai ! Chatino kanganwa ndechekuti (Takasikwa ne mufananidzo waMwari )Saka kana zvakadai zvichiitika tichiri mufananidzo waMwari here !!? Tangove mhuka , isingazive difference between mwana nababa !Truly strange things are happening! Zvongoda vaka sarudzwa nedenga

 • this is terrible

 • tee cee

  zvakaoma vanhu varikubata bata havo iih

 • Eshhh its sad

 • Baba ava muroyi ko ivo mai chiiko kusiya murume achiroya vakatarisa may lightning strike him dai vakanyimwa chibereko Satani wemunhu….. So sorry my dear wakazvarwa nema satanists varoyi vanehutsinye

 • Mwari vakusununungure kubva kuhunhapwa hwakaoma kudai …..baba ava gehena dai ravatangira pasi pano A.S.A.P. mwari ngavarove baba ava neshamhu who does he think he is eishhh

 • Ummmm sad

 • Thats y kurikutonhora kudai

 • Sad story indeed