For Zimbabwe by Zimbabweans

Zimbabwe Prophet confesses to bedding married congregants on Tilda’s show – Audio

  • Malcolm Vusani Dube

  • Weird world

  • Zvinotyisa zvinonyadzisa tete Tilda mazvita henyu asi zvandifungidza kare-kare hwahwa hwemasvikiro hwabikwa nechembere dzaguma ura / richizopirwa neharahwa(mutana) zvavaiita zvaiendaka nhasi uno mufundisi/prophet wediki hasati aguta bonde , tarirayi zvinanara pasi pezuva Tenzi pindirayi . Mufundisi/prophet STOP kukecha muchurch