For Zimbabwe by Zimbabweans

VaMagaya muporofita wenhema vakatenga Soul Jah Love – Mandla (VIDEO)

 • Zvakaoma vaMagaya havana zororo.

 • kkkkkkkk are you sure?was he bought to pretend as if he has cancer?

 • Hahahahahahahaha ma1

 • you dnt need a miracle unless you need one the day wil come that you rush to these man of God seek help en guess what God will use them to help you despite everything negative yu said abt them glory to Godfo the healing of soul jah love

 • Vachingomusvora iye watokumberi

 • MuZim kushaya zvokuita chete,zvihuta,15bhidha,mawarire,tajamuka,bond ,sauro…..gore dhu rapera ,

 • Mandla thanks let not anything bad happened to you so that you will seek the hand of our Lord Jesus Christ of Nazareth through their servant Prophet W Magaya,vanhu vachazotiwo chii ipapo,pafunge usati wataura.

  • magaya anonyepa mhani vangani vakafa achiti avarapa

  • Inzara here nhai Gody? Iwe hauzikuona kuti ukutambwa newe?

  • Inzara here nhai Gody? Iwe hauzikuona kuti ukutambwa newe?

  • Amen Godfrey Tsingano

  • godfrey tsingano y wakadhibha nhaiwee wakambochionepiko chiporofkta chinogar pamhombwe nxaaaa ndimi vanhu mukusvirirwa vakadzi imi magaya chaiye airova nyoro kuna Bev

  • Mukadzi wake anoita kumukavira plate yechikafu negumbo asi achiti asingasiirire kudana kuti baba pese paanodana zita remagaya

  • pasi ne muporofita wenhema W.Magaya akatadza kufambisa chirema pa Unit L hall ku Chitungwiza akaty haana faith from dat day i cnt trust Magaya

  • Iwe unayo here

  • iwe tibvire nechibaba chako chinobira vanhu mari. ane mad magaya wenyu

  • Jesu wedu wakanka achikanganwira vose vai mu opoza nhas murikutuka vose vasina zivo kwete kushaudha as kutoisa nhamo muupenyu hwavo hamuna here kunzwa kut mashoko enyu ane simba rokusika zvinhu ukati kumunhu ndoda ugware anogwara saka vana vePHD huyayi tibatane pakudzora vakarasika pakuvaparadza nekuvashuvira zvakashata
   nzwiray tsits vasina zivo jehovha anovenga kuparara kwemuhedhen as nhas PHD varikuparadza vasina zivo jyb chief tel dam how to behave rasta

  • Munhu akakwana i dnt think ane nguva yekuswera achienda kwamagaya handina nguva yekutambisa. Munomuita mwari wenyu pachii ? Iwe Godfrey wakamboona mwari anoenda kunomama samagaya here zvamunoti ndiwe mwari wenyu. Kusaziva kwakafanana nekufa hama yangu,birwai mega ikoko

  • True Goddy i support you

  • ENDTIME

   HE IS NOT A MAN OF GOD ,NOTHING WILL EVER HAPPEN TO MANDLA

 • You. Make. Me. Strong. Ndazozviona. Panyika. Pane. Vanhu. Vakangomirira. Kupikisa. Chete. So. Zvimwe. Ndezvekusiyana. Nazvo. Then. You. Move. On

 • Akabva atenga nemadoctors acho here?

  • On point coz this guy was hospitalized so docs faked the diabetic ulcer

 • Zvaaa zvinhu haasi kumira nekuti ataurwa atova pafront chaipo

 • SO HARARE HOSPITAL WAS PAID TO ADMIT AND TREAT JAH LOVE FOR 2 WEEKS.JAH LOVE WAS PAID TO HAVE A DEEP ALCER.DOCTORS AND NURSES AT HARARE HOSPITAL WERE ALSO PAID.DOES THAT MAKE SENSE.SAKA JAH WAS PAID KUTI AITE RONDA RISINGAPORI WHICH CAME AS A RESULT OF ACCIDENT.SO HE WAS PAID TO BE INVOLVED IN AN ACCIDENT INORDER TO HAVE A WOUND.SHAME SHAME.

 • Shaa munhu anotaura zvaanoda good yako haisi yancu usamanikidze munhu kubeliever zvaasingadeba kana mwari chaiye anopa munhu choice

 • Totonzwa nemi makatambira mari yacho…munoziva zvese kkkkk. Sm pple juss gat to mind there business coz uri busy nezvevamwe ko iwe watariswa nani. Such a pity

 • hahaha taura hako

 • akawo kemiromo yatsvukuruka ne zed ngakatobvirepo…

 • Mandla haungamugoni. akazvipengera. He has a good point. VaMagaya vaneMaths dzavo dzokurarama.

 • Hmmmm yeah vane huchenjeri

 • achakutengawo kana ukaita cancer don’t worry nguva yako ichasvika

  • Ko yako yekufa ichasvikawo rini? Munonamata here imi nemashoko enyu aya? Go to a rastafarian society ndookwamunoona kuti hamusati matanga chinamato

  • Ko yako yekufa ichasvikawo rini? Munonamata here imi nemashoko enyu aya? Go to a rastafarian society ndookwamunoona kuti hamusati matanga chinamato

  • taura hako yaman even ukatuka mu rasta anopindura nemutsa asi vekwamagaya vane tenke vana cc dhor vekubhawa chaivo .dzidzay kumirira mwari nenzira ine mutsa neunyoro kwete by fire by force munga dzora nyika sei muchituka kudero .hapana anombobatavo kana verse yeshoko chenyu kunkotaura tuma slogan chete aiwa hama munashe dzidzisay nyika itendeuke

  • zvinogumbura fani ungati soljah lov akatengwa ndo chii ichocho ngaarwarewo achaona kut kurwara hakusi kuda and kuenda kunobatsirwa kwamagaya kwashamisei kwaanotiudza nxaa zuva rekufa mutongo wamwari naizvozvo soljah lov haana ku apply kurwara

 • magaya achaimbirwa chibaba chesong najah lov

 • Gidfrey look this man who.is talking rubblish here a mature man spending his time.making a.silly video.shame.on u need deliverance Jah Love is healed regardless of your comment Yadah until.Amen.hatitye zvamunotaura tinotya Mwari.chete

 • Nhai Mandla ndiweka wakatambira mari yacho vakatenga nemarii kuti gumbo ripore tipewo tinzwe

 • Hazvina kutanga nhasi ko Bevely aripi izvozvi ure being fooled neprophet yerima akatumwa nasatan kubvisa vanhu pana Mwari iyezvino mukunzwa machechi arikudonha achiuraya vanhu idzoro ravo ramagaya ririkuuya muchakuyiwa mukapera nezvamusingazive that guy is a real devil worshiper

  • and u think yo statement can change brain dzemunhu wese anoenda kuPHD ndiwe wakatosara zvevamwe zvichifaya.iweka usiri devil worshipper tioneka hwako hutsvene…

  • kufaya kupiko mongoswera pano muchitsigira mbavha iyo

  • @Farai Dzapasi wakatobraiwashwa iwe hapachina nyaya yako

  • Guys let those who believe go coz u dnt force pipo kuita zvamunoda shame iye soul jah love atenda kuti zvake zvaita do yu think yu can make him believe that PWM is a devil worshipper kwanai musiye vanhu vaite their own choices

  • Enda kwa magaya asi mwari wababa ava wamunonamata ndiye tinokuzivisai kuti murege kupararira murima

 • Xamari hindava kumaka chibaba zvakadaro.saka waida kuti chisaponeswa here??thanx Chibba chadzoka panzvimbo

 • Diabetes haapere zvekumhanya

  MAgaya pounces on the vulnerable fanika pakazoita celebrity haiwa camera man anotowana manyemwe
  Ko anointed magaka ne chibage zvakapera here

 • dai akatengwa aizoimbirei ari mu wheel chair.zvaunoziva kuti vanotenga vanhu wakadii kuenda uriwe wakatengwa

 • Tsvaga basa iwe mandla

 • Why is it kuvenga vanhu varikuita basa raMwari kushaya kwekuswera here : handisati ndambonzwa vana vanoenda kuny’anga vachitukirira vanoshopera thats why vachikomborerwa zvavo zvichiendeka :

  • Hatituki kuti aitirei basa ramwari asi taramba manyepo nekutuka vanhu sezvamoita namagaya

 • tsveeeee kutsvaka bond ne rand nanga nanga nevarikuuta zvavo,kana chakatengwa chibaba azvina basa iye nhasi chaiye chirinutoimora mari nechimhamha imi muchiita stress kuti madata aakupera,ini ziii zvangu semuhedheni

 • Could be true

 • amana God is there….every1 knws kuti Jah luv anorwara nesugar then u r nw sayng he was paid for tat….usarwadziwe grt z grt n u cld never underate

 • Sauro Sauro anepamutauro kkkk😤😤l😂😂

 • hatisi matsaga this thing happened in nigeria 12 years ago zimbos we dont know anything

 • kumutenga kuti PWM vakaenda kumba kwachibaba or akauya ega nezvinomunetsa kuPHD iwe Mandhla u just a barbaric confused cockroach. hahahaha

  • maimwana madii kudzidza nokutaura .all men are gentleman until they speaks
   vanhu kana muri makristu y kutuka va hedhen kana asingazive unomushaudhire wadii kumuratidza gwara iwe zvawakawana mupines wako Jesu thru PWM.hapana chakashata pana magaya kusvikira vateveri vake mazondopenya kunyika.hanc muna matio Muri munyu wenyika zvino chirungayi nyika vhenekay nyika ione chiedza saka kushaudha kwawaita uku unkanz wavherekera here kana kut wavharira murima zvachose .vakoma nkatibataney pamwe chete tiparidze ivhangeri ya Jesu kudzamara ndudzi dzose dzawana ruponeso .withdrew yo comment my lovevly ccta in Jesus myt name

  • Panty rako rine buri wanzwa,,

  • u can alwaz talk negative things about PWM and PHD ministries and u expect every1 to kip quiet coz we r Xrians.kana Jesu ane nguva yakatombogumbuka coz it shows kuti munhu.every1 gets angry n mek insults.hatisi kuzombonyarara isu vekuPHD kana muchihumhana.1 thing that i liked here i provoked the devil working in u not u guys coz nemiwo munotoda deliverance.ndabata Satan pamoyo….kwaaaaaa.m loving this.

  • Amos kana newe brief yako ine maburi kwete buri.nxaaaa.PWM for life n Yadah for life!!!

  • anozviitisa Mandhla uyo ajaira kutaura rubbish ini ndinomushaudha akataura zvaasingazive.not only does he talks about PWM anohumhana zvakawanda uyu.achijaidzirwei kutaura zvisina basa zvaasingazive futi.

 • hamushaye nyayaka….

 • How much do you think soul jah love has paid prophet W Magaya as you think and you are happy when you see yr fellow brother moving with one leg

 • Wese anotaura chakaipa kuna Prophet Wangu Imbwa mwana weHure anoda ngauye kuInbox kwangu tipedzerane

  • Hautuki vanhu kudaro xaz ndokuonawo kwake vanhu vane maonero akasiyana

  • Anokwirirwa nyoro mkadzi namagaya ndiko achidaro akadyiswa pauchasvinura uchasvisungirira

 • Mashaiwa nyaya dzekunyora.Madii manyora dzebhora

 • Chero arwadziwa naProphert Magaya urimbwa mwana wegochani asingaone chakanaka chiri kuitwa nemunhu wamwari vangani vanhu vaponera paPHD Ndati asvotwa huya kuInbox tipedzerane

  • hiii mopopota semusingazvizivi kuti inhema

  • moita hasha dzeii ndimi vamwe vakapusq

  • kkkk izvi ndozvoratidza kuti huMwari hushoma kokutukana kwabvepi let God fight fo Magaya kwete imi vanhu

  • Upenyu you are an agent of that prophet of doom I think ur on hi payroll

  • Upenyu Madhoro tendeuka iwe hauna chaunoziva munhu anonamata anoonekwa nehunhu zvawanyora zvoratidza zvaunorarama

  • Muri ngochani mdara muno raper ende muri satan we PHD

  • Uri.mboko mdara haufunge muka pa.twn unezvikwambo tsvaga mwari not kutsvagirwa.nungo dzekunamata pwetere opwetere magaya

  • Mdara wakaenda kuchikoro asi hufunge

  • vana va Mwar havana freedom of speach inka Bible rinogaro taura about what u say wani upenyu u need deliverance

  • Kkkkkkk ziii zvangu semunhu atosimuka kuenda ku xmas

 • Iwe unei imbwa zvayo

 • Everyone entitled to their beliefs

 • Soul Jah love made a good choice to come to the healing centre.The one who has pain is the one who sleeps by the door.Remember those same pple who discourage you like they love you are those cowards that want to see you suffer

 • Prophet Magaya ndiye prophet EGA here muZim wamunotaura each and every day tendaiwo zvinoitwa naProphert Magaya but kana uri muroyi kana hure hautendi

  • ndiye ega wenhema akagona kuunganidza papenzi ne oil

  • aiwa mkoma mahure nevaroy vakanc vaparidzirwe soko vasiye mabasa enyika saka ukaudza munhu chihure wakutotuka uye kumudzinga muimba yamwari.ko inka cc bev munenge muinavo wani mainzwiiko mkoma .ushe hwedenga haurwirwi nepamuromo.as nemagwaro matsvene kunyangwe ishe nampones wevanhu .Jesu kristo vakatoverenga ndima kubva kuna Isaiah

 • that’s very true,all his so called miracles are stagemanaged,.the idiot magaya pays people for faking healing.its not magaya only who does that,a good number of these stinking prophet s,operate along those lines

 • Farirai Dzapasi unei chaunacho I we ibva wait zii hakuzi kuvhura makumbo uku kunanamata mwari mupenyu

 • Urikutsvaga attention.Unoda kuzviita comedian apa hautare zvinosetsa….usatisembura iwe

 • Farirai hupenyu hwako ndohuziva ibva wati ziii hako

 • [06:58, 12/12/2016] ‪+263 71 718 7418‬: Guyz ndipeiwo malinks emagrups eChibaba
  [06:59, 12/12/2016] ‪+27 62 587 3872‬: Chibaba chei
  [07:01, 12/12/2016] ‪+263 71 718 7418‬: Chiba chemangoma souljah love
  [07:06, 12/12/2016] ‪+27 62 587 3872‬: Baba vako vanoZiva here kut soujah luv chibaba chako

  😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂musazodarooo

  Tambai mushe imi😂😂😂😂

 • Kasi waiidawo mari yacho?

 • SO iwewe zvakubata papi , wasvotwa nei i think inobva ku buruwayo ndaona ne pfungwa dzako , wasvotwa nei panyama ye dhongi yausingadye , uye ndiwe aniko coz kutonga ndekwa mwari

  • I THINK MAGAYA is helping a lot of odinary people coz chibaba chazoita celbb zvashamisei ipapa hw many people vabatsirwa na va MAGAYA pliz pliz dont jus open yooo smelling mouth uchitinyaudza

 • SECRET MESSAGE‼

  There is a FREE website that is paying it’s members $10/day for Shortening links and share them on facebook, twitter or anywhere on the internet.THIS IS NOT SPAM.
  Join it on http://cashsite.tk to try it yourself.

  PLEASE SHARE WITH YOUR FRIENDS AND BELOVED ONES💰💰💰💶💵

 • I’m here for comments hangu hahaha

 • Ende Mandla haunyare. But it’s not your problem you need deliverance as well, ngiyakuxolela.

 • they is a things that only God can open up …coz wth him all things are possible

 • Saka wabvei manje?

 • Usarwadziwe Na profet

 • touch not my anointed ones,thus says the bible

 • The more you talk about him the more God opens doors for him. Don’t judge without evidence especially if you have never attended any of his services. Why am I not surprised? Even Jesus was rejected in his own home town you have rejected your fellow Zimbabwean because of lack of knowledge that’s how people perish.

  • Wakakotsira stereki iwe muchingobatwa kumeso naMagaya achiita mari nemi, you are one of those who have been brainwashed naMagaya

  • for your own info I’m in Australia and I’m very happy with my life I don’t need to be brainwashed by anyone it’s just a putty to see people talking bad about their fellow Zimbabwean. Who are you to judge a person are u God?

  • Sister if you have got time just read Jeremiah chapter 29 verse 9. According to the bible this man is a sinner. Jesus himself never sold annointing oil as this prophets are doing. So seek the word of Jehovah and leave thise busyness people.

  • Salome,,, magaya is an idiot,,, soon he will be in jail. You say lets support our fellow brother whilst wakapaka kunyika dzevamwe,,,

 • Parohwa maths

 • ini zii hangu

 • That’s naked persecution at it’s best

 • siyanai nezvana Magaya…. zivai Mwari musiki nguva ichiripo.

 • You u crazy why nt go there and testify than to write false statement .We must hear Soul Jah Love

 • Zvatinakira muZimbabwe diabetes yapedzwa nechiprofita chivharai zvipatara sezvo kusina mishonga

  • Taura hako wena pple get excited nenhando vamwe vakarega kunwa mishonga yemukondombera nekuda kwemaporofita taka vachema

 • mmmmmmm unopenga iwee

 • upenyu madhoro ndokuti chii uku ndokusaka wakadhibha magaya imhombwe wancwa hooooooo soriii henyu ndange ndkoshiwa kuty kunemasatanic sorii henyu l

 • Satan anorwadziwa sure

 • ndimi vanhu mosvirirw Vakads imi mozotinyangsdza futy kana maakuzviziva ncaAa khark

 • Mave kushaya nyaya’ ko makabvira riini muchingotaura marabishi enyu iwayo’ by so doing vaMagaya havasi kudzokera shure and u’re even make him to be blesd and strong .

 • Nonsense irikuti unekalife ikoko kuamerica get ready for a curse upon yo life….urikuita uchifunga kuti urikujoker bt get ready for a life of misery upon u.ussite zvekitamba nevanhu vaMwari

 • Tåñåkå Ðéñnis

  haiwawo huya utore magaka unenzara iwe…..huya uwone ukasasiya musombodhiya wauri kurova uyu.

 • Mandla handizive kuti pfungwa dzako dzakati kwesere here kana kuti kwete.Chekutanga maronda ana Soul Jah Love ndeechokwadi kwete ekutenga.Chechipiri Prophet Magaya havaneyi nechekuita negugerwa kwaSoul Jah love.Matauriro aunoita unoita kunge munhu anonwa zvinodaka and nechokwadi kuti iwe pachezvako unotodawo rubatsiro rukuru chairwo.Wether usinga believer zvaPrpohet Magaya izvo hazvina kana basa nekuti basa raMwari harimire nokuti hanzi Mandla habeliever !!!Basa rinoenderera mberi nyangwe muchipopota kana kushora.Mwari nguva zhinji hava nyadzise ,kasi simba ravo muchaona nekupora kwemuchinda uyu.Chekupedzisira Mandla usamhanya kucommenta kana kutaura zvinhu zvausina zivo nazvo nokuti hupenzi hwese hunotaridzwa nyika.

 • Soul Jah once sang a song achiti maporofita enhema etc…dissing prophets Magaya Makandiwa etc. But when he gets tht incurable disease he rushes there. The same might happen to u Mandla watch wat comes out of your mouth buddy. U never know where u might nid help tmrw. pane evidence yeka video kekut u once said ths ndipo pazvinofarira just sayng..

 • Mandla jus need deliverance dats all

 • Mine z a question,,aporesa ndiye anoshambadza here or aporeswa,,i dnt remember Jesus achiita zvekudanidzira kuti uyai ndikuporesei bt vanhu vaizvionera or aporeswa ndiye aitaura ega kwete kuti Jesu aizvishambadza,, Ndibatsireiwo myb im wrong

 • Kana muchifungà kuti hatipindure mairasa this time shiri yabvuta rekeni

 • Kutenda kwako ndokuporeswawo kwako thank u man of god zvimwe zvinodawo kungotendwa

 • tibvite apo vanhu va Magaya this kungo ona vanhu vakawanda zvirema ,vasingaende kubasa asi vachipinda mu PHD zvorevei moty handi tenda aaa kutenda kupfambi kkkkk Magaya iz a bitch kuhura navakadzi vevanhu tikuziya zvese musatione kunge mafuza

 • Hire ndimai vako

 • Mandla, kuhukura kwembwa hakutadzisi nzou kupfuura wanzwa. Don’t fool yourself

 • Hure ndimai vako mike shonhe

 • No one is against all men of God but the Devil spirit. So if you hear someone demonizing any person used by God , know that he or she is not alone but influenced by the devil

  • are u saying u re with God

  • Jesus Christ said one who is not against us is of us so if i support the works of God i am with God yes

 • Isu hativhunduke zvekumhanya ndichakupindura zvinoenderana nezvawataura

 • Murume harisi hure mukadzi ndiye hure. Mukadzi wemunhu anodei kune umwe murume. Kana ari musikana unodei kuna vaMagaya vane mukadzi wano munoregereri kutara pavanokupai shoko. Panekutaura mapedza kunakwirwa. Tibvirei apo. Pastor munhu akangofanana nevamwe varume vanongo hura. Varume vagara havaguti saka chii chamungataura. Vana mai nevasikana zvibatei pliz.

  • Kkkkk the one who approaches the other ihure. Anoita another affair iya aina mukadzi ihure. Anodanana nemukadzi or murume we munhu ihure end off.

  • iwe ndosaka kuchinz bere richapfeka segway as muchaona zvibereko zvaro
   kana vari pastor venhema vachaonekwa nechihure chavoo
   hakuzorina pastor anobatira Jehovha ari mhombwe as kutot he iz Satan se agent anenke apfeka hake somukristu
   never support upombwe muchech umbavha kudakwa uchit nekut uri munhuvo saka unoedzwa .Jehovha haape muedzo unokukunda .inka zvinotaurwa wani kut kana mava muna jesu kristu mafa kuzvivi uye zvenyika hazvionekwi pamuri

 • Muporofita uyu handimunzwisise

 • Hanzi endayi modyiwa samatemba😂😂😂😂

 • haa ko azvitanga nhasi hre ana magaya mbavha dzemombe idzo

 • Uridodi remunhu

 • Can someone tell me kuti muchiti man of god munenge muchitii

 • Kumhata kwako Mandela

 • hoooo shuwa here

 • The more u talk about him the more God opens doors for him and give him more power to heal Don’t judge without evidence go will punish u

 • Kuneavo vanotenda mazviri vachaponeswa, ini hangu handibvumi. Ndichavamba kuzvitendera kana hazvadzi yangu inonziBevie yatendeuka, yavekurunner business iro akavhurwa, asiayana nekutevera manight club achitamba matambiro ayo anoita kuti awane chouviri, ndichatenda nekusingaperi. AMEM

 • Thus true ma bro

 • Ndimi treasure vasoul jah taurai ka tinzwe zvese munenge makatorohwa nebronco muri ku States, munhu aipenga ungamirira kuti ati ndakuda kugerwa after nguva yakadai ogara here netsvina msoro ye 17 years ummm pafungei, ko kana aka decider ega kuti ndakuda kugerwa

 • Ko newe tenga wako anorwara umponese,mbiri kunaJesu.

 • Hokoyo nema babies a papa😂😂

 • stop judging my brother for with what judgement you are judging u will b judged MATTHEW chapter 6 vrs 7

 • let them say what they what we are 100 percent behind you Prophet

 • Ummm mazwi anonyorwa nevamwe vanhu anotsverudza apa vachiti tiri vaTendi heyi zvakawoma hazvo. You look at their profiles and you just say Lord have mercy murume mukuru kana mukadzi mukuru anoita mukanwa makareruka zvinonyadza. Nyaraiwo nemumwe masoko amunonyora mhani where is your self respect.

 • Aka kane big tin hakanyarari pasocial media kuda kutsvaga mbiri here?enda unobvunza Skimbo zvaakaitwa nasqanda nenyaya yekuda kusviita ano louder stereki kanongoti turasta twekutenga

 • Stupidity has no cure,can you buy an ucler and place it on your leg? Is that possible?

 • ziduzvi

 • Jah man awo vanemusika

 • Magaya is man of god

 • Kkkkk shuwa hr munhu munhu shuwa hapana munhu anga asigaziwe arikurwa

 • Ummmm usadaro hauoni soul jah love apera here

 • iwe Mandla unobvunza nyaya yekugerwa hauzive here kuti bvudzi itsvina

 • Arikushaya zvekuita Mandla uyu mupeiwo zvekuita….

 • Vladimir Nazarov

  Calaz awana zvekuimba

 • Haiwawo avawo kuda kutsvaga mbiri nezvina basa… Ini I am Saul avakufamba.fullstop

 • Mwari ndakuregerere cz hauna zvaunoziva

 • Usawanza mbanje ki iwe watumwa nani kutaura izvozvo vpiwa marii

 • Chibaba chiri kuto recover iwe uchiswero taura dako

 • Foolish and idiotic

 • Endawo unotengwa haudiwo mari here? We worship a living God #zvasiyana

 • Iwe ndiwe dako remunhu pfungwa dzako dzakadyiwa netsvina yawakatakura mumusoro iyo

 • kkkkkkkkkk

 • Aaaaaa

 • Ungatidii isu maZimbos….. haripererwe neplan

 • Nxaaaa tsano mutori dako pamuriso hamuna kukwana sakamaida kuti benziriya rigare nengundudziye mumusoro hre kana jah lov atendeuka anobvma kugerwa ka maziromo akatsvuka urimhata futi mdini ndadaro

 • Ndiwe wasara kuuya iwewe unotaura nonsense

 • kutsvaga kutukwa uko kkkkkkkk

 • Asi ndiwe wakamuroya

 • Amwe ma Evil spirits anoita kut vanhu vave against na Prophet

 • Marii

 • mawandire akaita varwere vesugar ngaavarapeka

 • munotoziva kuti chirwere ichi chakaita sei here pasirose hapana anyepa seizvi

 • admn you r i dhi yo ti

 • ENDTIME

  Magaya is a false prophet,his sangoma is called “sekuru Ndunge” from Chipinge.Makapusa vanhu vekuPHD rohwai mari muchasara musina kana chinhu.

 • Paucharwara ndoopauchaziva kuti kwaMagaya kuna Mwari

 • Ko munhu kungonyarara dzinodawo atention siyana nevanhu vaMwari aaaa

 • thank u Man of God that wil be a great testimony to the un believers.

 • Soul jah love anotengwa chingwa here? Tibvireipo vana vasatani.

 • Watangaka wanga wamboti zii hamheno vane data rekutambisa they are going to open your stupid video.

 • I’m not a Magaya adherent yet I’ve noticed that some people will just oppose everything the man does just for the fun of it. Someone without evidence just wakes up in the morning and accuses him of anything knowing fully well that nothing will happen to him/her as the man doesn’t like suing people.

 • Touch not the anointed

 • Guys dont judge the prophets of God and God doesnt like that so its warning to those who say What they like to the Man of God.just leave it God and he is the one who knows .

 • Why following him if he is fake go and get a life

 • Ndikoko

 • Big lie

 • kkk kunyepa uku

 • iwe Admin u are liar soulja love came to phd for healing and he was healed in Jesus mighty name

 • for sure Gods people perish because of lack of knowledge. #PWM #Yadah -The Praise That Pushes Away Darkness

 • Unotoda deliverance yezvinodhaka zvaunoputa kuti uve munhu kwaye…..

 • Shaaz endaunofa nxaaa

 • Kupenga hakuridzi bhera kanakoshanyira munhu. Asi ukanzwa munhu oti vamagaya vakatenga Soul Jah Love then mozivawo kupi kwete this time kwoita musindo. This comment about the prophet buying Jah Love comes from someone suffering from a high degree of madness.

 • Amwa kachasu uyo,musiyeyi

 • Yadah kusvika mati sorry, marwadziwa vavengi

 • Ifa neZita raJeso….haifariri chakanaka Satan

 • Kana vashaya zvekutaura kurara kuri nani

 • Kkkk kuda kugadzira nyaya enda unogadzira mabasa tumwe tuvanhu soo

 • dont judge only god judge thanks in advance

 • Madness at its highest levels.

 • Thunder fire your mouth ,who are you to judge,itya Mwari

 • Y r cursing ur clan n the coming generation…..Be careful bra

 • Pliz pipo stop posting nonsense kana usiri kuzivA zvauri kutaura,nyarara

 • kumhata nyarara kana usingazive

 • Ummmmmm😨😨😨

 • Handiende kuPHD but issue yebenzi raipenga riya

 • To even respond to this crap shows u are also fucked up upatsirs

 • kkkk many of u guys are proving this post correct cz the wae u talk kaa ..u dnt eliminate sme wrds Kwaaaks …dats wy I never liked zveminana hangu although I dnt judge em or any chch

 • l thnk vanhu soljaluv vanotomuziva vakawanda so kana healing yakaitwa yakaitwa and leg ulcer ts nt smethng wc can b faked

 • Tsvaa

 • Pamwe ishuwa bcz vanasoja.vana bev they can do anything in the name of money ini zii waiting for his next show achirova ma clux

 • Mmmm haunyari ere kutopusa pachaunga chevanhu kureukoo pwatengwa pwatengwa kudiii .iwe itazvako namwari wako usiyane nevanhu.uaspusa iwe .ndozvoratidza kuti hauna kana direction yeupenyu hwako unoswero ngotaurana nemazia evanhu ivo vachotoenda mberi ukwane

 • Heyi uyo munhu akazviuyira ega haana kuteverwa akauya nekuziva kuti ndikaenda ndinopora saka kutengwa kwabva kupi vanhu . Ende iye akataura ega kuti ndaenda kuma doctors vati harirapike gumbo better kugura kwave kunamatira zvavanongoita nguva dzose munhu kwave kupora hake .

 • Arnold

  Face yaMandla yakatopusawo zvayo