For Zimbabwe by Zimbabweans

“Vamwene muroora haasi mudzimai wenyu” – Preacher (Video)

  • SR C

    Great teaching and guidance from this lady.

  • Munyaradzi Makwangwari

    i know the lady